שיפוץ ובניה של מבני ציבור במועצה האזורית לכיש

פרויקט שנמשך לאורך כמה שנים שבמהלכו שיפצנו מגוון רחב של מבני ציבור ברחבי המועצה האזורית לכיש. בין הפרויקטים ביצענו שיפוץ מקיף לבניין המועצה ולוועדה לתכנון ובניה.