בניית גן ילדים דו כיתתי

בניה של גן ילדים דו כיתתי כולל עבודות הפיתוח. הבניה של הגן התבצעה תוך כדי התחשבות בצרכים הספציפיים של המועצה. העבודה בוצעה לפי כל הסטנדרטים המחמירים והמבנה עבר את כל הבדיקות ע"פ התקן הנדרש. שילוב בין אדריכלית ומפקחת מובילות ובין קבלן טוב מביאה לתוצאות מדהימות.